อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

Posted Posted in กิจกรรม

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

ประชุมความร่วมมือกับจังหวัดมิเอะ และเปิดศูนย์นวัตกรรมจังหวัดมิเอะ-ประเทศไทย

Posted Posted in กิจกรรม

ประชุมความร่วมมือกับจังหวัดมิเอะ และเปิดศูนย์นวัตกรรมจังหวัดมิเอะ-ประเทศไทย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]