พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งฝึกอบรมให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆและศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒธรรม […]

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา […]

เตรียมพร้อมอีกขั้นเปิดหลักสูตร ป.เอกคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมอีกขั้นเปิดหลักสูตร ป.เอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

กราบขอพรปีใหม่

Posted Posted in กิจกรรม

กราบขอพรพระเทพคุณาภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ากราบนมัสการขอพรพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร […]

สร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย

Posted Posted in กิจกรรม

นศ.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศจีน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล […]