ทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์เทวราชกุญชร

Posted Posted in กิจกรรม

ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์เทวราชกุญชร อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร […]

การบรรยาย “การประกอบธุรกิจทางด้านอาหารไทย ในต่างประเทศ”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย “การประกอบธุรกิจทางด้านอาหารไทย ในต่างประเทศ” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

วันรพีรำลึก 

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมงานวันรพีรำลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันรพีรำลึก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ […]

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร

Posted Posted in กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหการอาหาร จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จากการออกฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ […]