รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

Posted Posted in กิจกรรม

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา […]

ต้อนรับ ผู้แทน TMB “โครงการไฟ-ฟ้า พระดาบส”

Posted Posted in กิจกรรม

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและคุณทศพลเค้าสมบัติวัฒนา(TMB)นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลธนาคารทหารไทยทหารไทย จำกัด (มหาชน)ผู้แทน “โครงการไฟ – […]

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงไทย การไฟฟ้า จำกัด (SHARP)

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก […]