การสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 

กำหนดการปฐนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

12 มิถุนายน 2561 ตรวจสุขภาพ (ช่วงเช้า) เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ D-Hall ศูนย์เทเวศร์ ***แต่งกายชุดสถาบันเดิม
14 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.
ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ***แต่งกายชุดสถาบันเดิม
16 – 18 มิถุนายน 2561 ค่ายปฐมนิเทศเทศนักศึกษาใหม่
ณ จังหวัดราชบุรี
21 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
25 มิถุนายน 2561 เปิดภาคเรียน 1/2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก (หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 083 015 4598
หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02 665 9777 ต่อ 5212

อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด้านการทำอาหารไทย ขนมไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ การแกะสลักผักผลไม้ และอื่นๆมากกว่า 10 วิชา อ่านรายละเอียด 

โชติเวช เปิดอบรมระยะสั้น

รับสมัคร TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📍ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3. สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (จบสายวิทย์-คณิต)

ติดตามข้อมูลได้จาก
📱Facebook : @RmutpHec.AAR
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5235,5236

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตราสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม