กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายนันทวัฒน์ เชียะคง นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พะนคร ได้รับคัดเลือกและยกย่องเป็นบุคคลที่ร่วมกิจกรรมของสถาบันและมีความประพฤติดีงาม ประจำปี 2563 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ