กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 1 : Portfolio

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
📌สำหรับวุฒิม.6 รอบ TCAS 1 : Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564
🌐สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์