ข่าวประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัย และงานบริการวิชาการ/งานทะเบียน  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2563

https://recruit.rmutp.ac.th

หรือสอบถามรายละเอีดเพิ่มเติม :

ที่งานบริหารงานบุคคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม