กิจกรรม

โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 26  ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมียอดการบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 88 ถุง คิดเป็น ปริมาณเท่ากับ 39,600 cc.