กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564โควตา รอบ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

📌สำหรับวุฒิ ปวช.,ปวส. โควตา รอบ 2 ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2564 
รายละเอียดการรับสมัคร 
🌐สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
#คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
#รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี