กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดตกแต่งสถานที่ในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

คหกรรมศาสตร์…จัดตกแต่งสถานที่ในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงสดับพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มันทรี 90 พระคาถา” เนื่องในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที 5-8 กันยายน 2563
              ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดทำพานพุ่มสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา เครื่องสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และจัดตกแต่งดอกไม้เวทีที่ประทับ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เตรียมงานและจัดตกแต่ง เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม