กิจกรรม

มอบรางวัลกิจกรรมสร้างสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Online ประจำปีการศึกษา 2563

มอบรางวัลกิจกรรมสร้างสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Online ประจำปีการศึกษา 2563

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Online ประจำปีการศึกษา 2563 โดยงานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ทำการสะสมคะแนนกิจกรรมตอบคำถาม การทำคลิปวีดิโอสั้น การซ้อมเพลงบูมคณะ และเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2563
        ในการนี้ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และผู้บริหาร ทำการมอบรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร