กิจกรรม

งานวันรพีรำลึก

คหกรรมศาสตร์…ร่วมงานวันรพีรำลึก
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันรพีรำลึก เพื่อน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์เทเวศร์)
ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และนำทีมสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานในพิธี ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร