กิจกรรมข่าวประกาศ

รอบ 3 (สำหรับวุฒิ ปวช.,ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

rmutp
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 3

(สำหรับวุฒิ ปวช.,ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2563

สมัครได้ที่
🌐 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
🌐 https://www.rmutp.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
☎️089-2260316 , 02-665-3888 ต่อ 5235