กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ให้เป็นวิทยากรดำเดินการ“โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึก หลักสูตรข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นอัญชัน ข้าวแต๋นบีทรูท ข้าวแต๋นขมิ้น น้ำเมี่ยงคำ น้ำหมี่กรอบ เมื่อ 12 มีนาคม 256 ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเมนูไข่เค็มสมุนไพร และไข่เยี่ยวม้า เมื่อ 13 มีนาคม 2563  ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และอาจารย์เกชา ลาวงษา เป็นวิทยากร