กิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 82 ปี โชติเวช

สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 82 ปี โชติเวช

สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 82 ปีโชติเวช ชิงถ้วยรางวัลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 85 ทีม ประกอบด้วยทีมกิตติมศักดิ์ 13 ทีม และทีมทั่วไป 72 ทีม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและใช้ ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ. พลภัทร วรรณภักตร์ ผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.กิติกร ธรรมนิยาย ที่ปรึกษาคณะเจรจากิจการชายแดนใต้ และรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อ 14 มีนาคม 2563 ณ บลูโอริธึมแอนด์โบว์ล เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน