กิจกรรม

Christmas Party สวัสดีปีหนู 2020

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในงาน Christmas Party สวัสดีปีหนู 2020 ส่งมอบความสุขให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร