กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

          อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส เพื่ออุทิศให้อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร พระสงฆ์ในวัด บิดามารดา บรรพบุรุษ บุพการีชน และผู้มีอุปการคุณต่อวัด ที่ล่วงลับไปแล้ว ในการนี้คุณธรรมิกา ตรีบริรักษ์ จากบริษัท สุกิจการดนตรี จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้และสถานที่ ในงานพิธี เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วริวหาร