กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

การแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “โคมระย้าดอกไม้”

โคมระย้า โชติเวช

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “โคมระย้าดอกไม้”

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ ภายใต้แนวคิด “FLORAL CHANDELIER”/ “โคมระย้าดอกไม้” ในงานในงาน Nai Lert Flower & Garden fair 2020  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ปาร์คนายเลิศ

โดยนักศึกษาใช้แนวคิด“Flower of memory” เป็นโคมระย้าดอกไม้ที่ได้รับแรงบันดาลใจ  มาจากความทรงจำงานดอกไม้ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง “อิเหนา” ปรากฏในจิตรกรรมฝา  ผนังวัดโสมนัสราชวรวิหาร ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี การนำเสนอเรื่องราวงานดอกไม้นี้ จึงเป็นการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดความทรงจำดังกล่าว ด้วยรูปแบบที่ร่วมสมัย ผสมผสานเทคนิคการจัดดอกไม้  แบบไทยและสากล การใช้สี Gradation of flower ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ แม้เวลาเปลี่ยนแต่ความงามยังคงบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้คน  โดยมี ดร.สุชีรา ผ่องใส และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คหกรรมศาตร์ เป็นผู้ควบคุม