กิจกรรม

การจัดทำศิราภรณ์ดอกไม้สดและเครื่องประดับนางในวรรณคดี

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุกิจคหกรรมศาสตร์ จัดทำศิราภรณ์ดอกไม้สดและเครื่องประดับนางในวรรณคดี เพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ “บุปผาภูษิตาภรณ์” ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร