กิจกรรม

กระจกหกด้าน ตอน “วอทเดอะฟู้ด”

คหกรรมศาสตร์ ถ่ายรายการกระจกหกด้าน ตอน “วอทเดอะฟู้ด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์ และสาธิตวิธีการทำข้าวผัดอเมริกันและลอดช่องสิงคโปร์ ในรายการกระจกหกด้าน ตอน “วอทเดอะฟู้ด” อาหารที่ใช้ชื่อต่างประเทศ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารที่ใช้ชื่อต่างประเทศ เช่น ข้าวผัดอเมริกัน ลอดช่องสิงค์โปร์ขนมโตเกียว ขนมจีน และกล้วยแขก พร้อมวิธีการทำข้าวผัดอเมริกัน และลอดช่องสิงค์โปร์ เมื่อ 17 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

กำหนดออกอากาศในเดือน มกราคม 2563 ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7 HD