กิจกรรม

กระทงลอย ณ ไอคอนสยาม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำกระทงลอย บอกเล่าเรื่องราว 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคอีสาน โดยการนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคเป็นแนวคิดในการจัดทำ ร่วมกับ สุขสยาม ไทยเบฟ เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกสิกรไทย ผลงานนักศึกษาคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงเมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี “1 ศก แห่ง 7  สุข ที่เมืองสุขสยาม” บริเวณกลางสระน้ำภาคใต้ สุขสยาม ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์กระทงเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอน