กิจกรรม

จัดดอกไม้ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดดอกไม้ตกแต่งทำเนียบต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ภายในทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับ นายหลี เค่อเฉียง (H.E. Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรีและตึกภักดีบดินทร์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562