กิจกรรม

เยาวชนสาธารณรัฐประชาชนจีน บินตรงเรียนทำอาหารไทย

เยาวชนสาธารณรัฐประชาชนจีน บินตรงเรียนทำอาหารไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝึกอบรมอาหารไทย ให้แก่ Mrs.Liu qiaoping และเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 คน ฝึกอบรมอาหารไทย ในหลักสูตรต้มยำกุ้ง ผัดไทย ส้มตำ เเกงเขียวหวานไก่ โดยมีผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์ศิวกร ตลับนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นผู้ถ่ายทอด เมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการครัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร