กิจกรรม

ตลาดนัดวัฒนธรรมรัชดา

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วม สาธิตงานแกะสลักผักผลไม้ และ ต้มยำกุ้ง ในงาน “ตลาดนัดวัฒนธรรมรัชดา สืบสานงานวัดกลางกรุง” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ ลานจอดรถ สี่แยกเทียมร่วมมิตร ติดสะพานลอยไซเบอร์เวิลด์ (ตรงข้ามกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)