กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  รับ 5 รางวัลจากการแข่งขันลีลาศเกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019 (KBU Ballroom Dancing Contest 2019) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตพัฒนาการ  ได้รับรางวัลดังนี้

  1. นายสัญภิชาติ วงศรีวอ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับรางวัล 4 รางวัลได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGUINE
  • รางวัลชนะเลิศ รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGIN
  • รางวัลชมเชย รุ่น OPEN บุคคลทั่วไป จังหวะ CHA CHA CHA
  1. นายอติกร ทะประภา นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA