กิจกรรม

วันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพร  ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี กิจกรรมดังนี้  พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี วางพานพุ่ม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการาม

ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่ม เครื่องสักการะและถวายพระพร เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 ณ ราชมงคลพระนครณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)