กิจกรรม

วันรพีรำลึก 

คหกรรมศาสตร์…ร่วมงานวันรพีรำลึก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันรพีรำลึก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์เทเวศร์)