กิจกรรม

ทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์เทวราชกุญชร

ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์เทวราชกุญชร

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์เทวราชกุญชร แด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

โดยมีงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และทีมสโมสรนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธี