กิจกรรม

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำความสะอาดบริเวณคณะ และ บริเวณรอบๆ วัดเทวราชกุญ วรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 19กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์โชติเวช ม.ราชมงคลพระนคร