กิจกรรม

จัดตกแต่งดอกไม้ในงานพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          คหกรรม… ร่วมจัดตกแต่งดอกไม้ในงานพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้ในงานพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี