กิจกรรม

ร่วมงานส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย”ครัวไทยสู่ครัวโลก”

ร่วมงานส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย ”ครัวไทยสู่ครัวโลก”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญจากกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงานการส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านอาหารไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเวสต์เกต จ.นนทบุรี