ข่าวประกาศ

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2562 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม