กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เปิดครัว……จิตอาสา งานพระบรมราชภิเษก

คหกรรมศาสตร์…เปิดครัว……จิตอาสา งานพระบรมราชภิเษก

     จิตอาสาจัดทำข้าวกล่อง เพื่อสนับสนุนกองกำลังตำรวจในการจัดเตรียมการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายให้จัดทำอาหารกล่อง จำนวน 1,050 กล่อง ต่อ 1 วัน เพื่อสนับสนุนกองกำลังตำรวจถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยที่มาพักและเตรียมการ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารเอนกประสงค์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีอาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้ผลิตอาหาร และอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร อาจารย์จากทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นักการ ร่วมเป็นจิตอาสาในการบรรจุข้าวกล่อง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์