กิจกรรม

แป้งพวงจากแป้งร่ำ

สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “แป้งพวงจากแป้งร่ำ”

อาจารย์กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “แป้งพวงจากแป้งร่ำ” เมื่อ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 1503 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร