กิจกรรม

งานแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน

งานแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดทำสำหรับอาหาร เห่ชมเครื่องคาว และเครื่องหวาน ร่วมงานแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยทางคณะเทคโนโลยี                  คหกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำเนินการสาธิตอาหาร  ชาววัง ในงาน“ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร