กิจกรรม

คืนสู่เหย้าชาวโชติเวช ตอน 2481 โชติเวชบานสะพรั่ง

สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมใจจัดงาน“คืนสู่เหย้าชาวโชติเวช ตอน 2481 โชติเวชบานสะพรั่ง” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ ร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ บ้านดอกไม้ การแสดงของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และการประกวดขวัญใจโชติเวช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่ รุ่นน้องและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า