กิจกรรม

งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ 2 “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

งานอุ่นไอรักผ่อนคลายครั้งที่ 2“ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครศรีอยุธยาได้รับเชิญจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ร่วมกันจัดจำหน่ายขนมไทยในงานที่อบอุ่นในการเป็นอาจารย์และบุคลากร เสด็จพระเจ้าพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพ ระยะผู้ยิ่งใหญ่ในการปรนนิบัติพระราชพิธีในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พระมหารัตนราชสุดาฯ

พร้อมทั้งให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของชุมชนช้างเมื่อ 18 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต