กิจกรรม

จัดดอกไม้ประดับสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ตามที่ รัฐบาล มีกำหนดการจัดกิจกรรม น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับมอบหมายให้จัดดอกไม้ประดับสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สวยงามสมเกียรติ ด้วยแนวคิด “น้อมใจรำลึก ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน” จัดดอกไม้จำลองสวนธรรมชาติ ประกอบด้วยการจัดสวนดอกไม้ สวนดอกบัว ด้วยดอกไม้โทนสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ พร้อมกับสัญลักษณ์ปีเถาะเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในการจัดสวนดอกไม้ ดังกล่าวจะประดับด้วยพุ่มที่ทำจากเมล็ดข้าวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินการจัดดอกดาวเรืองให้มีลักษณะคล้ายใบโพธิ์เพื่อแสดงถึง ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงประชา และการจัดเส้นดาวเรืองเป็นสายเชื่อมโยงร้อยเรียงกัน แสดงถึงสายใยของปวงชนชาวไทย ที่มีต่อพระองค์ จัดทำโดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย