กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเชียและภริยา

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเชียและภริยา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับหมอบหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ภายบริเวณในตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี และตึกภักดีบดินทร์ ในการต้อนรับ ตุน ดร.มหาธีย์ บิน โมฮัมหมัด (Tun Dr.Mahathir bin Mohamad) พร้อม นายกรัฐมนตรีมาเลเชียและภริยา โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 25561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ร่วมจัดดอกไม้ดังกล่าว