กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งจุดถวายพระพร สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 จัดดอกไม้ตกแต่งจุดถวายพระพร สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งจุดถวายพระพร ณ ห้องส่งใหญ่ เพื่อบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อ 30 กรกฎาคม  2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต