ข่าวประกาศ

อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

โชติเวช เปิดอบรมระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด้านการทำอาหารไทย ขนมไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ การแกะสลักผักผลไม้ และอื่นๆมากกว่า 10 วิชา อ่านรายละเอียด 

โชติเวช เปิดอบรมระยะสั้น