กิจกรรม

เดลินิวส์ สัมภาษณ์ อาจารย์คหกรรม

โชติเวช
โต๊ะข่าววาไรตี้ เดลินิวส์ สัมภาษณ์ อาจารย์คหกรรม

อาจารย์นิอร ดวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่อง “การร้อยมาลัย” เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์