ข่าวประกาศ

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม