กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร 61

คหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14  เมื่อ 5 เมษายน 2561 ณ ธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  โดยมีงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และทีมสโมสรนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธี