ร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12”

   ร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12”

ผู้บริหารคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับดังนี้  รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผู้อัญเชิญป้าย ,รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผู้นำเชียร์ จากการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12”