กิจกรรม

คหกรรมฯ จัดกิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ตอน “สู่จักรวาล”

คหกรรมฯ จัดกิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ตอน “สู่จักรวาล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ “สู่จักรวาล” จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันแสดงศักยภาพและโชว์ความสามารถประกอบด้วยการจัดบูธขายสินค้าต่างๆ การประกวดร้องเพลงและการประกวด LUCKY UNIVERSE การประกวดจินตลีลา โดยนักศึกษาให้ความสนใจร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์