กิจกรรม

กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการบรรยาย “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท”

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาบรรยายพิเศษ “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท” ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 400กว่าคน ให้มีความรู้รักสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร