กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ”

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรม“องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ” จัดโดยรายการคุณนายจ่ายตลาด และบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ เสนอแนะวิธีทำอาหาร ในการเลือกใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร ภายในกิจกรรมมีจัดการแข่งขันการทำอาหาร ใน Theme Concept “เมนูห่วงใย จากใจองุ่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมออกอากาศในรายการคุณนายจ่ายตลาด  เมือ 29 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โดย มีนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีมได้แก่

  1. 1.ทีมมะขาวหวาน ได้แก่ นาย จักรพันธ์ หนูวุ่น นาย ปภาวิน ดุสิตา นายปวัฒน์วงศ์ อรุณรัตน์ เมนู ราชาบนสวรรค์
  2. 2.ทีมกระทะทอง ได้แก่ นายสัณหวัช ชูแก้ว นายพิทย์ พิริยะจารุกุล นางสาวภนิตา เหล็กเพชร เมนู Spicy deep fry salmon ball with spicy mayo souse
  3. 3.ทีม HTM ได้แก่ นายทนง ทองสงวน นายพันธ์เทพ ใจสม นายยศกมินทร์ บัวใบ เมนูไก่ในหีบ