กิจกรรม

ศิษย์เก่าโชติเวช…มอบต้นดาวเรือง

ศิษย์เก่าโชติเวช…มอบต้นดาวเรือง

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย พลเอกชนาธิป บุนนาค คุณเบญจมาศ บุนนาค (ภรรยา) ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ชว17) มอบต้นดาวเรือง (ระยะที่2) ให้กับคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ประดับสถานที่ในช่วงการเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการรับมอบดอกดาวเรือง ได้รับการประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศิณี บำรุงไทย