กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

สื่ิอสัมภาษณ์ “น้ำหวาน” มิสเดฟเวิลด์

หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก และรายการเนชั่นบันเทิง สัมภาษณ์ “น้ำหวาน” มิสเดฟเวิลด์

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” MISS DEAF WORLD 2017″ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ รายการเนชั่นบันเทิง ช่อง Nation TV และหนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร