กิจกรรม

งาน “Thai Cuisine in the Garden”ณ นครแวนคูเวอร์

เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “Thai Cuisine in the Garden”ณ นครแวนคูเวอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากท่านสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ให้ดำเนินการจัดแสดงการสาธิตการทำอาหารไทยและการแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน “Thai Cuisine in the Garden” เมื่อ 25 กรกฏาคม 60 ณ Royal Thai Consulate-General Vancouver ประเทศแคนนาดา