ข่าวประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 4 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 17 กรกฎาคม 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม