กิจกรรม

ต้อนรับ “MISS DEAF WORLD 2017” กลับประเทศไทย

ต้อนรับ “MISS DEAF WORLD 2017” กลับประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” กลับประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากได้รับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” จากเวทีการประกวดสาวงามผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับโลก Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อ 15 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมา ซึ่ง ชุติมา เนตรสุริวงค์ เป็นสาวงามผู้บกพร่องทางการได้ยินคนแรกของประเทศ ที่สามารถคว้ามงกุฎจากการประกวดดังกล่าวมาได้สำเร็จและนำชื่อเสียงกับสู่ประเทศไทย